mushiii

  1. dränering Stockholm

    Tidigare användes dräneringsrör av gjutjärn, bly, brons eller galvaniserat järn för dränering eller vattenförsörjning. Men tiderna har förändrats och materialet som nästan har bytts ut av plaströr på grund av de olika fördelarna de har jämfört med rören gjorda av annat material. Det finns två typer av plaströr. De är PVC och CPVC (Polyvinylklorid och klorerad polyvinylklorid). PVC-rören används för konstruktion av dräneringssystem, både för ventilations- och kallvattenförsörjning, medan CPVC används ...