mushiii

  1. SANERING STOCKHOLM

    Enligt den internationella föreningen för smärtlindring är smärta definierad som "en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med faktiska eller potentiella vävnadsskador eller beskrivs i form av vävnadsskada eller båda." 1 Denna definition är kulminationen av århundraden Av idéer och arbete som har utforskat begreppet smärta.
    Smärta kan klassificeras som akut (sista ögonblick till veckor eller längre och är vanligtvis förknippad med vävnadsskada eller sjukdom) ...