mushiii

  1. SOLPANELER STOCKHOLM

    Solpaneler Ge en grön energilösning med hjälp av högteknologiska tillverkningsprocesser
    Solcellstekniken har funnits i över 60 år. Solenergimoduler, vanligen kallad fotovoltaiska paneler, har använts för att generera elektricitet från ljus helt sedan kiselbaserad halvledare uppfanns. Inte längre ett laboratoriums nyfikenhet, solceller är en industri för sig själva och är lika vanliga inom energiproduktion som konventionella kraftgenereringsmetoder som ångturbindrivna generatorer och kärnkraftverk. ...