mushiii

  1. STAMBYTE STOCKHOLM

    Rörrengöring

    Det första steget är rörrengöring. Här är allt vatten dräneras från rören, och torr uppvärmd luft pumpas igenom för att säkerställa att det finns noll fukt kvar. Därefter följer sandblästring som rengör och tar bort all korrosion som har byggt upp och förstört rören över tiden. Det skapar också en yta som är perfekt för att låta epoxi vidhäfta.

    Professionella tillämpar sedan den inre rörbeläggningen på rörsystemet med hjälp av ett filtersystem och kvalitetsluft. ...