mushiii

TRÄDFÄLLNING STOCKHOLM

Rate this Entry
Ett snitt är en snitt som går in i ytan av ett material ovanifrån. Plug-cutting med en router bör endast göras med en viss dykrouter och en plungerskärande routerbit - en routerbit som har en nedskärningsanläggning, vilket innebär att deras skäreggar sträcker sig över botten av biten. Andra routrar är fastbaserade routrar och kommer inte att vara lämpliga för att göra nedskärningar.

Se till att du har rätt typ av routerbit

Se till att den bit du väljer är utformad för att dunka, eller spetsen spinner mot ytan av materialet och kommer troligen att brinna den. Plug-cut router bitar kan märkas som bitar med en bottenklippningsfunktion, men om du är osäker, kontrollera alltid specifikationerna för enskilda bitar innan du använder dem. Att använda fel utrustning kan skada din maskin och ditt arbetsstycke.

Ställ in höjden på din routerbit

Om du vill skära ner till ett visst djup bör du ställa in djupet på din router innan du arbetar. Hur du gör det beror på vilket router du väljer, men de flesta använder en form av djupstopp (vanligtvis en stav och kolumn) som kan anpassas till den höjd du behöver. Djupstoppet begränsar hur långt materialet kan sänkas. Trend-märkesrutinerna har ett 3-hjuligt djupstopp som gör att du kan förinställa 3 separata höjder för skärning av snitt som lätt kan ändras när du arbetar.

Steg 1
TRÄDFÄLLNING STOCKHOLM


Slå på routern och sänk biten ner på arbetsstycket.

Steg 2

När biten har skurit genom ytan kan du flytta routern för att skapa din valda skärning.

Gör djupare nedskärningar progressivt!

Doppa djupare än flera millimeter med ett enda snitt bör inte göras. Istället borde du göra en serie grunt skärningar som blir progressivt djupare. Detta innebär att mindre belastning sätts på skärkanterna på din routerbit och på routerns motor själv.

Ta regelbundna raster

Varje så ofta borde du ta tillbaka routerns bit upp ur materialet och stänga av routern så att motorn och routerbiten kan svalna och du kan rensa eventuella skräp från skäret. Du bör också rensa allt avfall från skäret för att förhindra att det blir igensatt. Se till att du använder en lämplig dammsugare när du använder routrarna.

Comments

  1. johnreddyJOHN's Avatar
    credit card status Tracking Axis bank credit card status details is easy now-a-days. Axis Bank is one among the strongest non-public banking sectors which mainly concerns on dealing with the supreme financial service