Đề bài: Tố Cáo Tội Ác Của Thực Dân Pháp Trong Tuyên Ngôn Độc Lập.
BÀI LÀM
Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại của dân tộc, Người là một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Quốc tế Cộng sản, Người c̣n là nhà văn, nhà thơ lớn. Sự nghiệp vĩ đại của Người là hy sinh, phấn đấu cho độc lập tự cho và ḥa b́nh của dân tộc. Hồ Chí Minh là cây bút đa phong cách. Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tiêu biểu cho phong cách chính luận của Hồ Chí Minh. Tuyên ngôn độc lập sẽ giúp ta hiểu sự tàn bạo, dă man và tội ác của thực dân Pháp đối với người dân Việt Nam.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đ́nh Hà Nội, Hồ Chí Minh đă thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng Ḥa, đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn đồng bào. Bác đă tố cáo về tội ác của thực dân Pháp trong Tuyên ngôn độc lập. Hơn 80 năm nay, bọn thực dận Pháp lợi dụng lá cờ tự do, b́nh đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính tri, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dă man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Bắc, Trung, Nam để ngăn việc thống nhất nước nhà của ta, ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những nhà yêu nước của ta. Chúng tắm những cuộc khời nghĩa của ta trong bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu, cồn để làm cho ṇi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy. Khiến cho nhân dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng tram thứ thuế vô lư, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nê bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản của ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột cong nhân ta vô cùng tàn nhẫn.
Trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đă sử dụng biện pháp liệt kê cùng các con số cụ thể, chi tiết, liệt kê những tội ác của Pháp một cách rơ ràng, theo thứ tự, khiến người đọc cảm nhận rơ những tội ác mà Pháp đă mang đến cho đồng bào Việt Nam. Đó là những tội ác không thể tha thứ nhưng Bác và dân tộc Việt Nam vẫn nhân nhượng cho Pháp. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, một tinh thần giàu ḷng vị tha của dân tộc ta. Lời văn của Bác như hừng hực sự căm phẫn, mang đậm chất đanh thép, hùng hồn mà không ai có thể bào chữa được. Tuyên ngôn độc lập đă đưa ra hàng loạt sự thật hiển nhiên, là mùa thu năm 1940, nước ta đă thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải của Pháp. Khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa. Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Điệp ngữ “sự thật” được lặp đi lặp lại cho thấy sự xảo trá của quân Pháp. Đó là sự thật không thể chối căi.
Tố cáo về tội ác của thực dân Pháp trong Tuyên ngôn độc lập đă chỉ ra hàng loạt tội ác của thực dân Pháp. Chúng đă biến Việt Nam thành thuộc địa của chúng và thi hành hàng loạt những áp bức, bóc lột vô cùng tàn nhẫn. Những tội ác đó không thể dung tha mà hàng triệu đồng bào Việt Nam không thể quên được. Tuyên ngôn độc lập là một điển h́nh mẫu mực về văn chương chính luận, lời văn súc tích, truyền cảm, là bản cáo trạng hùng hồn, đanh thép hiếm thấy trong lịch sử dân tộc cũng như trên thế giới. Tuyên ngôn độc lập cũng đánh dấu một chương lịch sử mới của dân tộc Việt Nam, đánh dấu mốc lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa, nay là nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam.
>> XEM THÊM: Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Của Em
>> XEM THÊM: Giá trị nhân văn trong Tuyên ngôn độc lập
>> XEM THÊM: nghị luận xă hội về an toàn giao thông
>> XEM THÊM: Nghị Luận Xă Hội Về Chủ Đề Hạnh Phúc